Polityka prywatności

i ochrony danych osobowych (RODO)

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki użytkownik wyraził zgodę.

Zapewniamy, że nasza witryna przestrzega polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ponteck Sp. z o.o. prowadząca działalnośc gospodarczą pod adresm: ul. Chmielowskiego 56
  37-500 Szómsko NIP: 792-197-08-95, tel. +48 16 624 35 10 email: biuro@ponteck.com.pl
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych np. dostawcy oprogramowania i hostingu, instytucje samorządowe oraz administracyjne, przedstawiciele handlowi, firmy podwykonawcze i dystrybutorzy.
 • Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy jak i do czasu ustawowego przechowywania dokumentów rozliczeń, nie mniej niż 5 lat.
 • Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym (dobrowolne), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszej witrynie opisane są w Informacji o cookies.
Ochrona Twoich danych osobowych
 • Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko administratorzy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
Udostępnienie danych
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez witrynę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Kontakt
 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego adresu e-mail. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.
Zmiana polityki
 • Zastrzegamy sobie prawo zmiany w/w, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania witryny lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.